Finanšu nozīmīgums un loma biznesā

Finansējums ir kā eliksīrs, kas palīdz veidot jaunus uzņēmumus un ļauj uzņēmumiem izmantot iespējas attīstīties, piesaistīt vietējos darba ņēmējus un atbalstīt citus uzņēmumus, kā arī vietējo, valsts un federālo valdību, izmantojot ienākuma nodokļu maksājumus. Finanšu instrumentu stratēģiskā izmantošana, piemēram, aizdevumi un investīcijas, ir galvenais, lai panāktu katra uzņēmuma panākumus. Finanšu tendences arī nosaka ekonomikas stāvokli globālā līmenī, tāpēc centrālās bankas var plānot piemērotu monetāro politiku. Tāpat ir vērts arī sīkāk apskatīt finanšu nozīmīgumu biznesā dažādos citos aspektos. Kādos aspektos, to vairāk pastāstīs www.zaim247.com.

Finanšu veidi

Riska kapitāls ir finansējuma joma, kas specializējas jaunu uzņēmumu finansēšanā un paplašināšanās jautājumos. Tirdzniecības finansēšana padara starptautisko tirdzniecību iespējamu, izsniedzot akreditīvus, kurus izmanto preču iegādei no ārzemju kompānijām. Akreditīvi finansē produktu ražošanu, ja uzņēmums izmanto akreditīvus kā nodrošinājumu ražotāja aizdevumam. Banku aizdevumi palīdz finansēt debitoru parādus, un kredītkartes palīdz finansēt uzņēmuma ceļojumu un izklaides izdevumus. Visa šī darbība kalpo arī naudas plūsmai visā pasaules ekonomikā.

Finanšu funkcijas

Finanses ir naudas ražošanas, pārvietošanas un izmantošanas process, kas nodrošina naudas plūsmu, izmantojot kompāniju, tāpat kā tas veicina globālo naudas plūsmu. Naudu rada pārdevējs, kad viņš pārdod preces vai pakalpojumus, ko uzņēmums ražo. Tad nauda nonāk ražošanā, ja to tērē, lai ražotu vairāk pārdodamo produktu. Atlikušais tiek izmantots algu izmaksai un uzņēmuma administratīvo izdevumu segšanai.

Ieguvumi

Finanšu plūsma sākas Wall Street, izveidojot kapitālu, ko izmanto, lai finansētu uzņēmējdarbību, izsniedzot parasto akciju, lai nodrošinātu kapitālu, obligācijas, lai aizdotu kapitālu un atvasinātos finanšu instrumentus (vērtspapīru grupas, kas palīdz aizsargāt pret finanšu risku un aizvieto monetārās bankas aizdevumus aizņēmējiem). Valsts uzņēmumi un pašvaldības izmanto šo kapitālu, lai palīdzētu finansēt savu darbību, un bankas to izmanto, lai aizdodot uzņēmumiem, pašvaldībām un privātpersonām tie finansētu preču un pakalpojumu iegādi.

Nozīme

Kad daži finansēšanas procesa elementi cieš neveiksmi, uzņēmumi izstājas no uzņēmējdarbības un notiek ekonomikas lejupslīde. Piemēram, ja lielā banka zaudē ievērojamu naudas summu un saskaras ar maksātnespējas risku, citas bankas un korporatīvie klienti pārtrauks aizdot vai noguldīt naudu problemātiskajai bankai un KZ. Pēc tam tā pārtrauks kreditēšanu saviem klientiem, un viņi nevarēs iegādāties preces vai samaksāt rēķinus, par kuriem viņi vēlas saņemt finansējumu. Tā rezultātā naudas plūsma visā finanšu sistēmā palēninās vai apstājas.

Apsvērumi

Visi globālās ekonomikas aspekti ir atkarīgi no sakārtota finanšu procesa. Kapitāla tirgi nodrošina naudu, lai atbalstītu uzņēmējdarbību, un bizness nodrošina naudu, lai atbalstītu indivīdus. Ienākuma nodokļi atbalsta valsti vai valstis un pašvaldības. Pat māksla gūst labumu no finanšu procesa, jo tā iegūst naudu no korporatīvajiem sponsoriem un atsevišķiem klientiem. Kapitāla tirgi veido naudu, uzņēmumi to izplata, savukārt privātpersonas un iestādes to tērē.

Finansējums un finanses vispārīgi ir nepieciešams dažādiem cilvēkiem, institūcijām, pat mākslai. Tikai attīstīti procesi, kas skar procesus, var būt ilgtspējīgi un neradīt negatīvus efektus, piemēram, visas ekonomikas lejupslīdi vai problēmas attīstīt biznesu starptautiskā vai vietējā līmenī. Ir dažādi aspekti, kurus ir svarīgi saprast, lai vienlaikus saprastu arī finanšu nozīmīgumu. To ir iespējams izdarīt ne tikai finanšu speciālistiem, bet arī iedzīvotājiem, kuri ir iesaistīti citās jomās, jo vienmēr ir nepieciešamība pēc finansējuma vai atskaišu veikšanas, lai sekotu līdzi tam, cik daudz un kādā veidā tiek tērēti dažādi ieguvuma avoti un kā to uzlabot. Līdz ar to arī ir skaidrs tas, ka finanses ir nepārtrauktā kustībā, kam ir nepieciešams sekot līdzi it sevišķi biznesā iesaistītajiem.

Finanšu ietekme uz biznesu

Finanses ietekmē uzņēmumus tāpat kā vienkāršos cilvēkus. Protams, katrs gadījums ir nedaudz atšķirīgs. Cilvēki pieņem lēmumus par to, ko viņi var un nevar darīt vai atļauties, pamatojoties uz viņu ienākumiem un izdevumiem. Uzņēmumi to dara vēl jo vairāk un nopietnāk, jo viņu funkcionalitāte un pastāvēšana ir saistīta ar peļņu, kurai ir jābūt vismaz stabilai vai labākajā gadījumā augošai. Finanšu ietekme uz to, kā uzņēmumi pieņem savus lēmumus, aizpilda atskaites u.c. ir biznesa skolu studiju joma, jo tādā veidā akadēmiskās zināšanas savijas ar praktiskajām. Šis ir īss pārskats ar dažiem galvenajiem lēmumiem, kas balstās uz dažādu uzņēmumu finansiālo stāvokli jeb biznesu, un kuru sagatavojis www.raha247.fi.

Finanšu ietekme uz personālu

Darbaspēks ir viena no vissvarīgākajām izmaksām, lai uzņēmums varētu droši darboties. Neviens uzņēmums nevēlas saskarties ar problēmām samaksāt. Protams ir arī uzņēmumi, kas sastāv tikai no viena vai pāris personām, taču tādā gadījumā veikt visus darījumus ir daudz grūtāk vai arī uzņēmums nav tik liels un nenodarbojas ar plašu tirdzniecību u.c. jomu. Tikpat svarīgi ir, lai uzņēmumi, pieņemot kādu darbā, meklētu kādā veidā būs iespējams atgūt ieguldījumu, jo katrs darbinieks pārstāv ievērojamas īpašās izmaksas, kas katru gadu pieaug. Latvija ir viens no piemēriem, kur uzņēmumiem ir vērojams liels sadārdzinājums attiecībā uz dažādiem nodokļiem par katru darbinieku atkarībā no tā, cik stundas viņš vai viņa ir nodarbināta. Daudzi uzņēmumi pat ir pametuši Latviju, lai atrastu pretimnākošāku politiku, kas negrautu to finansiālo stāvokli un to, cik daudz darbiniekus tie var nodarbināt. Daudzos gadījumos papildus darbaspēks var paplašināt uz uzlabot uzņēmuma spējas. Līdz ar to var teikt, ka darbinieka izmaksas ir ieguldījums izaugsmē un ieņēmumu palielināšanā. Kad finanses ir stipri apgrūtinātas, darbaspēks ir joma, kurā uzņēmumiem nākas pieņemt sāpīgu lēmumu par darbinieku samazināšanu. Bet ja finanses pieļauj, uzņēmumi veic ar personālu saistītus riskus, lai sasniegtu izaugsmi.

Finanšu ietekme uz izaugsmi

Sevišķi Amerikas tirgū ir novērojams, ka uzņēmumi arvien vairāk cenšas augt, lai palielinātu ieņēmumus, peļņu un nostiprinātu savu konkurenci lokālā vai starptautiskā līmenī. Viņiem ir izstrādātas formulas tieši tam, kādai jābūt uzņēmuma finansiālajam stāvoklim, lai attīstītu, un tas ievērojami atšķiras no nozares, uzņēmējdarbības apjoma, tirgus, vadības un īpašumtiesībām utt. Tomēr parasti uzņēmumam ir vajadzīgs zināms pieejamais kapitāls, lai ienāktu jaunos tirgos, uzņēmējdarbības virzienos un vertikāli paplašinātos savā uzņēmējdarbības virzienā. Pieejamais kapitāls ietver naudu, kredītu un ieguldījumu kapitālu. Ja uzņēmumam trūkst šo resursu, izaugsme var palikt nemainīga vai nesasniedzama.

Finanšu ietekme uz nepieciešamību samazināt izdevumus

Ja finanses ir ierobežotas, un uzņēmuma vērtība krītas, daudzos gadījumos tas pieņem lēmumus, kas samazina izmaksas, lai saglabātu peļņu vismaz tādā līmenī, lai funkcionētu un nodrošinātu dzīvotspēju. Samazinot ieņēmumus, uzņēmumi var kļūt stingrāki attiecībā uz piegādes pirkumiem, ceļa izdevumiem, jaunām iniciatīvām, apmācībām, darbinieku skaitu, aprīkojumu u.c., kas nav obligāti nepieciešams vai var tikt turēts minimuma robežās. Prasmīgie uzņēmumi meklē izeju ar efektīvākiem veidiem kā rīkoties un palielināt pirktspēju, saņemt atlaides no piegādātājiem un pārdevējiem.

Šie ir pāris aspekti, kas ietekmē dažādus uzņēmums ar atšķirīgām finansēm. Ir skaidrs, ka finanses ir svarīgas jebkurā gadījumā un jo sevišķi profesionālā darbībā.

Kad tavs partneris slēpj naudu no tevis

Daži cilvēki uzskata, ka naudas slēpšana no partnera ir nepareizu attiecību pazīme. Citi uzskata, ka naudas līdzekļu atlicināšana slepenībā liecina par uzticības trūkumu otrai pusei, bet citas personas, savukārt, uzskata, ka neatklāt zināmu daļu savu ienākumu partnerim nav nekas īpašs.

Vai jums ir bijusi vajadzība vai vēlme paslēpt naudu no sava partnera, kas varētu vēlāk noderēt “lietainām dienām”? Ja tā, tad ziniet, ka tāds jūs neesat viens. Amerikāņu sieviešu žurnāls “Redbook Magazine” veica aptauju par vēlmi noslēpt mazliet naudas no sava dzīvesbiedra. Aptaujas rezultāti atspoguļoja situāciju, ka teju 34 procenti aptaujāto sieviešu uztur slepenas naudas rezerves un par to neinformē savus vīrus. Naudas summa, kas tiek slēpta, šķiet nav nemaz tik būtiski liela, ka fakts pats par sevi. Lielākajai daļai no šīm sievietēm naudas slēptuvē atrodas mazāk par 500 ASV dolāru.

Tad kāpēc īsti laulātie slēpj naudu no savām otrām pusītēm? Laulātie (gan vīrieši, gan sievas) acīmredzot bieži vien vienkārši uzskata, ka ir nepieciešams slēpt naudu no sava partnera. Viņi to dara, jo tikai doma vien, ka ir šādi rezerves līdzekļi, kurus uzkrāt vai tērēt pēc sirds iegribām, spēj nodrošināt viņu emocionālo komfortu. Šādas slepenās rezerves arī nodrošina drošības sajūtu. Aptaujā tika noskaidroti arī citi iemesli, kāpēc cilvēkiem ir šāds paradums slēpt naudu no sev tuvajiem, un tie ir:

 • Nepieciešamais nodrošinājums “lietainai dienai” jeb avārijas fonds.
 • Ja vienam no laulātajiem nav nekādas ietekmes finansiālu lēmumu pieņemšanā, šis ir veids kā izjust patstāvību un izvēles brīvību.
 • Tāds kā drošības tīkls.
 • Iekrājumi slepenām Ziemassvētku dāvanām un citām pārsteigumu dāvanām.
 • Darbojas kā finanšu neatkarības zīme.
 • Šo naudu var tērēt kā gribas, neapspriežoties ar savu laulāto.
 • Sevis lutināšana.
 • Nevēlēšanās saņemt kritiku par personīgajiem finanšu lēmumiem.
 • Vēlme iemācīties veikt ieguldījumus un rīkoties ar naudu, to palielinot.

Džeordžete Mosbačere (Georgette Mosbacher), grāmatas “It Takes Money, Honey” (no angļu val. “Tas prasa naudiņu, dārgais!”) autore, par ko variet lasīt šajā portālā – kiirlaen365.com, iesaka sievietēm regulāri novirzīt nelielas summas no kopējiem ģimenes ienākumiem, prēmijām, atlīdzināšanas kontiem, mājsaimniecības uzturnaudas vai pat atlikuma kapeikām par pirkumiem, lai izveidotu savu personīgo uzkrājumu. Uzsverot to, ka mēs, sievietes, dabā dzīvojam ilgāk nekā vīrieši, taču mūsu pensijas nauda dzīves beigās ir krietni mazāka, tāpēc ka pasaulē vēl joprojām valda vienlīdzīga amata algas diskriminācija par sliktu sieviešu dzimumam. Kā arī sievietes bieži atstāj karjeru novārtā, lai audzinātu bērnus vai rūpētos par saviem gados vecākajiem vecākiem, tāpēc viņu pensijas nebūs ne tuvu tādas pašas kā viņu vīriešiem. Uzkrāt savām vecumdienām, slēpjot šo faktu no partnera, varbūt nemaz nav tā sliktākā doma.

 

Tomēr, lai cik vilinoši šāds noslēpums varētu šķist, labākais finanšu ieteikums precētiem pāriem būtu – atliciniet naudu šādiem uzkrājumiem, bet neturiet to noslēpumā no sava partnera. Tam tiek piedāvāts diezgan vienkāršs risinājums: trīs bankas konti vienai ģimenei – mūsu, mans un tavs. Jā, risinājums ir tieši tik vienkāršs! Noguldiet lielāko daļu no ģimenes ienākumiem kopējā “mūsu” kontā, ko var izmantot, lai segtu kopējās izmaksas, piemēram, komunālie maksājumi, kredītu maksājumi, pārtika, kopīgas izklaides utml. Pēc tam sadaliet ikmēneša naudas daļu, kas jāiemaksā “manā” un “tavā” kontā, šo kontu līdzekļus tad var tērēt, kā nu katram partnerim vislabāk patīk, nekādus jautājumus neuzdodot un atbildes nesniedzot. Viss ģeniālais patiesi ir vienkāršs!

Iekrāj naudu vienkāršos veidos

Laiku pa laikam mēs visi meklējam jaunas idejas tam, kā vēl labāk ietaupīt naudu, lai iegūtu zināmu rezervi ar līdzekļiem, kurus būtu iespējams tērēt neparedzētās vai nestandarta situācijās. Bet daudziem no mums, kuri dzīvo no vienas algas dienas līdz otrai, šķiet neiespējami atlikt kaut nedaudz vairāk naudas iekrājumiem nekā tas ir šodien. Taču patiesība ir tāda, ka vienmēr ir iespējams atrast veidus, kā ietaupīt naudu, it īpaši, ja esat ar mieru tajā ieguldīt nedaudz laika. Te būs saraksts ar, mūsuprāt, vienkāršākajiem veidiem, kā papildināt ikdienu ar dažiem nesarežģītiem taupības režīmiem:

1. Nebaidies nomainīt savu ilggadējo banku un izvēlieties banku, kas atdod daļu iztērētās naudas atpakaļ. Meklējiet tādas priekšrocības kā naudas izņemšana bankomātos bez komisijas maksas, lielus noguldījumu kontu procentus un bezprocentu overdrafta maksas. Mazākās bankas bieži piedāvā labākas procentu likmes ka milzīgas korporācijas.

2. Pārtrauciet vākt un krāt mantas, tā vietā sāciet izpārdot visu nevajadzīgo, kas mājās krāj putekļus.

3. Atbalstiet studentus un apmeklējiet bezmaksas frizierus. Tiešsaistē sameklējiet vietējās skaistumkopšanas skolas, matu griezums pie studenta bieži vien izmaksā kapeikas vai arī ir pilnīgi bez maksas bez tam – viņu darbs bieži vien ir daudz rūpīgāks.

4. Kad jādodas ciemos pie draugiem uz jubilejām – veidojiet dāvanas pašrocīgi, nevis pērciet preces veikalā. Piemēram, paštaisīts kupons ar ielūgumu izbraucienam ar velosipēdu draudzīgā kompānijā un tamlīdzīgi.

5. Kad dodaties pēc pārtikas – noteikti sastādiet konkrētu sarakstu ar tikai nepieciešamajām precēm, veikalā stingri pieturieties pie saraksta.

6. Paātriniet iepirkšanās tempu veikalā. Ja jūs pamēģināsiet veikt iepirkšanos pauzē starp citām svarīgam lietām kalendārā, tad, visticamāk, jūs iegādāsieties tikai sarakstā iekļautos produktus, jo nekam vairāk neatliks laika, kā arī nebūs kārdinājuma iegādāties jums patiesībā nevajadzīgus priekšmetus.

7. Turiet pa rokai paši savas iepirkšanās somas. Tas ir ne tikai super draudzīgi apkārtējai videi, bet arī ietaupīs tos desmit, divdesmit centus, kurus parasti vieglprātīgi piekrītat maksāt par plastmasas maisiņiem.

8. Atslēdziet ūdens padevi, kamēr skrāpējat nost piedegušu ēdienu no pannas. Iemērciet traukus mazā ūdens daudzumā izlietnē, saziepējiet un nomazgājiet visus traukus ar šo ūdeni un tikai pēc tam skalojiet visus kopā ar tekošu ūdeni. Ūdens taupība ir naudas taupība.

9. Labojiet apģērbu, nevis uzreiz izmetiet to. Neatbrīvojieties no perfekta krekla tikai tāpēc, ka tam iztrūkusi poga, bet gan iemācieties piešūt jaunu pogu, kas maksās vien dažus centus, nevis situs ini.

10. Atsakieties no dārgiem ieradumiem. Atmetiet cigaretes un pārmērīgās alus kastes. Šīs lietas ne tikai kaitē cilvēku veselībai, bet ir arī milzīgas naudas izšķērdētājas.

11. Noformējiet vietējās bibliotēkas karti, tā ļaus bez maksas piekļūt tūkstošiem grāmatu brīvajam laikam, darbam vai mācībām.

12. Izmantojiet dažādas tiešsaistes aplikācijas atlaižu iegūšanai jūsu ikdienas pirkumiem, tādas ir teju katram lielākajam tirgotājam.

13. Parūpējieties par sevi. Sniedziet sev pietiekami daudz miega, mazgājiet regulāri rokas un dariet visu, kas nepieciešams, lai novērstu vienkāršas saslimšanas. Veselīgs uzturs un regulāras fiziskās aktivitātes var palīdzēt atbrīvoties no lieliem rēķiniem no medicīniskā personāla un aptiekas.

14. Dodaties pastaigāties? Atstājiet savu maku, naudu un kredītkartes mājās, tas atturēs jūs no vēlmes iegadāties kafiju ar milzu uzcenojumu vai pa ceļam veikt mini iepirkšanos, kur lieki notērēt līdzekļus.

15. Dzert vairāk ūdens. Dzeramais ūdens ne tikai atbild par labu veselību, bet ir arī uzvarētājs naudas taupīšanas kategorijā starp limonādēm, sulām un kafijām, it īpaši jūsu pārtikas preču un restorānu rēķinos.

Policijas iecirkņa darbība

Lai policija un tajā iesaistītās personas veiktu uzdevumus, kas ir noteikti likumos, Latvijas teritorijās darbojas policijas iecirkņi. Tam ir specifiski uzdevumi, mērķi un funkcijas. Tie ir sīkāk aprakstīti policijas likumā, kuru ir apstiprinājusi valdība. Tie ir brīvi pieejami arī cilvēkiem, lai apskatītu un izprastu policijas darbību, kā arī pašai policijai palīdzēt organizēt savu darbu.

Vispārīgais policijas iecirkņu uzdevums un sniegums ir decentrēta policijas struktūra, jo tas padara tos pieejamākus iedzīvotājiem. Ir svarīgi, lai iecirkņu inspektori būtu ar tiešu saikni starp sabiedrību un kārtības sargātājiem. Liela atbildība ir arī katra iecirkņa priekšniekiem, jo viņam vai viņai ir jānodrošina pēc iespējas labāks organizatoriskais darbs. Pēc likuma “Par policiju”, iecirkņa priekšnieks papildus arī izskata radušās sūdzības par konkrēta iecirkņa policijas iecirkņa darbinieku. Jo efektīvāk praksē funkcionē izstrādātā sistēma, jo ātrāk un efektīvāk ir iespējams izpildīt uzdevumus un sasniegt noteiktos mērķus. Par valsts pārvaldes procesu var saukt ikdienas patstāvīgu rīcības darbību kā rezultātā augstākstāvošas sistēmas kā administratīvās institūcijas un amatpersonas pakļauj zemākstāvošo sistēmu, līdz ar to izmainot to.

Policijai ir daudz pienākumu un pasākumu, kas ir jāveic. Kā viens no tiem ir kopienas preventīvo pasākumu kopums, kas ir atspoguļots arī valsts policijas mājaslapā, kur katram gadam ir izstrādāts savs plāns. Tam ir nepieciešama organizācija, lai pēc iespējas ātrāk un kvalitatīvāk atrastu problēmu risinājumu, attīstītu partnerattiecības.

Policijas iekšējā darbība, kas ir definēta kā administratīvā darbība (кредиты онлайн на банковскую карту), sevī ietver tādas lietas kā policijas struktūru, štatu atlasi un tālāko to izvietojumu, speciālo apmācību, darba plānošanu, darbinieku vadību, kuri ir ikdienas pakļautībā, darbību kontroli un pārbaudi, darbinieku apbalvošanu un sodīšanu. Būtībā iekšējā darbībā ietilpst valsts policijas dienestu un darbinieku savstarpējās attiecības tiesiskā līmenī. Konkrētās normas, kas šo jomu regulē ir galvenokārt atrodamas valsts policijas normatīvajos aktos. Tie nosaka iekšējo darbības kārtību un nodrošina uzdevumu izpildi.

Lai nodrošinātu sabiedrības drošību, tiek veiktas abu veidu darbības. To veiksmīgai realizācijai Latvijas Valsts policija sākumā veic veicamo pasākumu plānošanu. Neatņemama policijas administratīvās darbības sastāvdaļa ir darbības rezultātu analīze un pilnveidošanās iespēju meklēšana. Policijas ārējā administratīvā darbība ietver sevī tiesību aktu realizāciju un pārvaldes aktu izdošanu. Administratīvās darbības mērķis ir policijas uzdevumu izpilde, kas ir noteikti likumā “Par policiju”. Šo uzdevumu izpilde ir jāorganizē tā, lai tā būtu saskaņā ar policijas darba organizācijas principiem, darbības principiem, administratīvā procesa principiem un valsts pārvaldes principiem.

Analizējot policijas darbību, jānorāda, ka policijas iekšējās darbības sakārtotība tieši vai netieši ietekmē policijas ārējās darbības efektivitāti. Līdz ar to kā primāro noteikumu tam, lai uzlabotu policijas administratīvo darbību ir jāveic iekšējas darbības kārtības un nosacījumu uzlabošana, policijas darbinieku motivācijas palielināšana (prēmēšanas, atalgojumu sistēma). Vairāk informācijas.

Ikdienā bieži tiek lietots vārds kvalitāte, kas apzīmē policijas darba organizāciju un izsaka viedokli. Attiecībā uz policiju, svarīgākais kvalitātes rādītājs neapstrīdami ir tiesību aktos un likumos noteikto prasību izpildes līmenis. Lai to varētu nodrošināt, policijai ir jādarbojas vienotā sistēmā bez savstarpējas konkurences attiecībā pret finanšu gūšanu u. c. Tomēr var teikt, ka tiesiskais pamatojums, lai vērtētu darbu, ir pārāk vispārīgs. Katram kvalitatīvam policijas iecirknim ir sava struktūra, kas ir balstīta uz dažādiem valsts izdotiem noteikumiem. Paši vadītāji un darbinieki ir atbildīgi par to veiksmīgu ievērošanu un izpildi.

Māra Gaiļa slavenā Kaltenes villa

Pirms kāda laiciņa Latvijas medijos izskanēja ziņa, ka latviešu biznesmenis Māris Gailis ir izlicis pārdošanā savu vasaras villu Kaltenē. Mākslīgi veidotā sala, uz kuras atrodas šī iespaidīgā villa, lika aizrauties elpai nevienam vien iedzīvotājam. Pats uzņēmējs mākslīgajai salai un mājai, kura atrodas Rojas novadā, devis visnotaļ interesantu nosaukumu – “Lieldienu sala” / raha247.

Pats uzņēmējs kādā intervijā atklājis patiesos ēkas pārdošanas iemeslus. Kas šo notikumu padara vēl skaļāku – pati Gaiļa sieva projektējusi šo, kā arī daudzas citas ģimenei piederošas ēkas. Daudzas no tām ieguvušas ne tikai Latvijas arhitektu atzinību un vairākas balvas, bet arī ārzemju.

Kā pats uzņēmējs skaidro vienā no intervijām, viņa dzīves formula ir pavisam vienkārša – ik pēc pāris gadiem nomainīt vasaras māju, taču ik pēc pieciem gadiem – savu nodarbošanos. “Kādus desmit, varbūt divpadsmit gadus es dzīvoju skaistā lauku mājā, kas atradās Bēnē. Arī šo ēku es pārdevu. Tagad, pēdējos sešus gadus dzīvoju kopā ar sievas vecākiem Jūrmalā. Nedrīkst būt dīkstāve – ir jāiet laikam pa priekšu. Nu man plānā ir būvēt jaunas celtnes”, šādi savus turpmākos plānus skaidro uzņēmējs.

Interesanti, ka Māris Gailis savu brīvdienu māju apmeklējis visnotaļ reti. Visbiežāk, “Lieldienu sala” kalpojusi par galamērķi, burājot ar savu jahtu. Runājot par burāšanu – uzņēmējs bieži vien burājis maršrutā Rīga-Ķīpsalas-Kaltene. Kopumā šīs distances garums ir aptuveni 115.kilometri un Gailim brauciens aizņēmis teju 9.stundas. Kā pats uzņēmējs joko “Ceru, ka mana nākamā brīvdienu māja atradīsies krietni tuvāk galvaspilsētai.” Par nākamās vasarnīcas lokāciju, kā arī tās grandiozajiem izmēriem Māris Gailis klusē. Taču viens nu ir skaidrs – uzņēmējs vēloties krietni vien mazāku ēku par to, kāda patlaban ir Kaltenē.

“Lieldienu māja” ir aptuveni 500 kvadrātmetrus liela. Tajā atrodas piecas guļamistabas, liela dzīvojamā halle, kā arī piecas darbistabas. Dzīvojamā halle ir apvienota ar lielu virtuvi un speciālu atpūtas zonu. Īpašumā var novietot divas automašīnas, līdz pat trīs jahtām un vienu helikopteru, tam speciāli izbūvētā laukumā.

Kad pavasarī mediji rakstīja par ēkas pārdošanu, vairums cilvēku sev uzdeva jautājumu “Kāda tad ir summa, kuru vēlas Gailis par šo vasarnīcu?”. Nekustamo īpašumu kompānija “Latio” klusēja ar skaitļiem, taču pats nama īpašnieks bija krietni vien atsaucīgāks. “Mājas vērtība sniedzas līdz pat astoņiem miljoniem euro. Vai kāds būs spējīgs par šādu summu iegādāties manu īpašumu? To es jums nemāku atbildēt.”

Īsi pirms intervijas beigām, uzņēmējs vien noteic, ka šādas lietas nemaz netiek tik ātri pārdotas. Sarunas, kaulēšanās un vēl simts citu procedūru, pirms īpašums tiek pārdots. Un kā nu ne – ja uz spēles ir likti 8,000,000 euro un viens no skaistākajiem arhitektūras šedevriem Latvijā, ir nepieciešams rūpīgi izvērtēt katru pirkt gribētāju un interesentu,

Par to, kā Mārim Gailim sokas ar īpašuma pārdošanu, centīsimies sekot līdzi un jūs informēt. Tikmēr, brīvdienās iesakām doties uz Kalteni, lai savām acīm apskatītu un pieietu nedaudz tuvāk šai skaistajai villai.

Labas dāvanas pa mazu budžetu

Kas gan var būt labāks, kā dāvināt dāvanas un saņemt pretī patiesu smaidu. Tomēr, kad stāvam pie budžeta izsīkuma sliekšņa, doma spar dāvanu iegādi var nedaudz būt saspringtāka. It īpaši, kad šādi lieli dāvināšanas svētki ir pirms algas dienas, tad jūs varat vien nojaust par ko es šobrīd runāju. Pat visdāsnākajiem dāvinātājiem ir jādomā par savu budžetu, ja tas tuvojas izsīkumam, un būs nākošajā mēnesī “jāapcērp” kāds no izdevumiem.

Realitātē, daudzi cilvēki ir saskārušies ar šādām problēmām. Tāpēc esam izveidojuši padomus, kā tikt galā šādās situācijās.

1. Esi atklāts
Godīgums piešķir lielu brīvību. Kaut arī sākotnēji varētu būt grūti atzīt saviem draugiem vai ģimenei, ka esi nokļuvis saspringtā budžeta situācijā, tomēr tas var atvieglot pasniegšanas brīdi un nebankovní půjčky. Piemēram, tādos svētkos kā Ziemassvētki, kad šķiet, ka jāapdāvina visi tuvie un tālie radinieki, tad ir vissaspringtākais laiks jūsu maciņam. Tāpēc iepriekšēja atzīšana, ka šobrīd nav pārāk daudz līdzekļu, lai visiem iegādātos lielas un dārgas dāvanas var sniegt jaunas tradīcijas – varat izvēlēties vienu cilvēku, kuram dāvināt, vai nolikt vienu maksimālo summu, līdz cik varētu maksāt katra dāvana.

2. Pērc un dāvini vairākumā
Kad runa ir par dāvināšanu, pie tam, daudz cilvēkiem, tad ir jāsāk domāt, ko kuram dāvināt. Bet, kā jau daudzas preces, vienmēr ir lētāk, ja pērk vairumā. Piemēram, ģimenes svētkos, kad nepieciešams apdāvināt visus piederīgos, var iegādāties vienu kopīgu lietu visiem. Piemēram, vari iegādāties interneta veikalā daudz baltas krūzes, un uz katras pēc tam uzdrukāt attiecīgi konkrētam cilvēkam domātus vārdus. Tāpat var dāvināt vienādas cepures, ar dažādām krāsām. Rīkojies ar izdomu, jo pirkt vairākumā vienmēr sanāk lētāk.

3. Izbaudiet kopā būšanu
Deviņas no desmit reizēm, varam apgalvot, ka atmiņas par kopā būšanu ir palikušas daudz vairāk, kā tieši konkrētās dāvanas. Tā vietā, lai pirktu dāvanas katram cilvēkam, jūs varētu kopā izplānot vienu braucienu ar visiem ģimenes locekļiem, jo labākā dāvana ir kopā būšana. Piemēram, savāciet vecvecākus, māsas, brāļus, pat tālākus radiniekus un dodieties kopīgā izbraucienā tepat uz kādu tuvāko apskates objektu. Ziemas laikā varat kopā pavadīt dienu slidojot, bet vasarā aizbrauciet uz ezermalu un uzrīkojiet pikniku. Šādas atmiņas ir daudz svarīgākas par dāvanām.

4. Dāviniet atmiņas
Atmiņu dāvināšana ir tikpat svarīga, kā to veidošanas moments. Daudzi cilvēki fotografē visus kopīgos izbraucienus ar saviem viedtālruņiem, lai kur viņi arī dotos. Taču ir ļoti maz cilvēku, kas šīs digitālās atmiņas pārvērš taustāmā fotogrāfijā. Fotogrāfiju rāmis, visticamāk, sanāks visdārgākā prece šajā dāvanā, taču arī to var iegādāties kādā lētākā veikalā, piemēram, lietotu preču veikalā, un pēc tam pārkrāsot pats pēc saviem ieskatiem un izveidot krāšņu dizainu. Tu vari izdrukāt daudz vairāk fotogrāfijas un izveidot lielāku kolāžu, kas refinancování půjčky. Tikai pārliecinies, ka šim cilvēkam jau nav pilna siena ar dažādām kolāžām. Šādos gadījumos varbūt labāk ir iegādāties mazāka izmēra fotoalbumu, un nosaukt to īpašā vārdā, kā arī visu piepildīt ar svarīgām fotogrāfijām. Uz fotogrāfijām vēl vari izveidot interesantus aprakstus.

Vai vegānu uzturs ir bīstams veselībai?

Šis jautājums ik pa laikam uztur asu diskusiju dietologu vidū. Atbilde ir atkarīga no tā, ko cilvēks ēd, lai arī pārtiku un diētu viņš uzņemtu. Ja cilvēks dzīvo tikai no sālītiem čipsiem, kas pozyczka sms, tehniski varētu skaitīties kā vegānu uzturs, jo netiek lietota gaļa – tas nekādā gadījumā nevar tikt uzskatīts par veselīgu uzturu. Tomēr pētījumi liecina, ka pastāv potenciāli ieguvumi no vegānu uztura. Nesen veiktajā pētījumā norādīts, ka vidējais vegānu uzturs satur augstāku C vitamīna un šķiedrvielu daudzumu, zemāku piesātināto tauku saturu nekā uzturs, kas sastāv no gaļas produktiem. Turklāt, statistika liecina, ka vegāniem ir zemāka augstuma un svar attiecība nekā gaļēdājiem – citiem vārdiem sakot, viņi ir tievāki.

Diēta bez gaļas un piena produktiem var saturēt daudz mazāk piesātināto tauku, kas ir saistīti ar paaugstināta holesterīna līmeni un paaugstinātu risku saslimt ar sirds slimībām. Mēs arī zinām, ka tauki satur vairāk kalorijas uz vienu gramu nekā citi pārtikas produkti, tāpēc sanāk, ka vegāni patērē mazāk kalorijas. Visbeidzot, vegānu uzturs parasti satur vairāk graudaugus, augļus, dārzeņus, riekstus, sēklas. Izklausās lieliski, vai ne? Atbilde ir- ne īsti.

Runājot par mikroelementiem, kuri arī ir nepieciešami organismam, vegānu uzturs tos nodrošina ļoti mazā līmenī. Šādā uzturā ir dabīgi maz kalcija, D vitamīna, dzelzs, B12 vitamīna, cinka, omega-3 taukskābes. Tāpēc, ja tu esi nolēmis sekot vegānu uzturam, ir svarīgi nodrošināt organismu ar šiem mikroelementiem, izmantojot īpašus pārtikas avotus, iespējams, pat nepieciešamība veikt papildus bagātinātājus. Vegānu diēta ir īpaši jāizpēta, lai zinātu, kuros produktos ir pārējās nepieciešamās uzturvielas, kuras varētu aizvietot kā gaļas produktu. Piemēram, humus satur tahini, kas ir labs kalcija, cinka un dzelzs avots. Veselīgs vegānu uzturs prasa plānošanu un papildus uzmanību atsevišķu uzturvielu uzņemšanā, lai aptvertu visu nepieciešamo. Lūk, daži piemēri, kā cilvēks varētu iegūt noderīgos mikroelementus, esot vegānu diētā:

 • Proteīns – Augu bāzes proteīnu var atrast riekstos, sēklās,pupiņās, zirņos, lēcās un dažos dārzeņos
 • Kalcijs – Tofu, tumšo lapu zaļumi un baltās pupiņas it tikai daži no kalcija avotiem. Kalciju var iegūt arī no piena aizstājējiem.
 • Dzelzs – nevēlies vairs ēst sarkano gaļu? Nekādu problēmu. Dzelzi var atrast daudzos pārtikas produktos, kā, piemēram, pupiņās, lēcās, pilngraudu produktos, riekstos, sēklās, tumšajos lapu salātos. Šie produkti vislabāk būtu jākombinē ar pārtikas produktiem, kas ir bagāti ar C vitamīniem, lai uzlabotu uzsūkšanās spējas.
 • B12 vitamīni – jūras produkti ir vieni no nedaudzajiem dabīgajiem B12 vitamīnu avotiem.
 • D vitamīni – sēnes ir viens no nedaudzajiem produktiem, kas satur D vitamīnu, taču ne pārāk lielos daudzumos.

No visa izriet secinājums, ka došanās pa vegānu ceļu ne vienmēr nozīmē, ka tu būsi veselīgāks. Daudzi cilvēki ierauga vārdu “vegāns” uz etiķetes un uzreiz iedomājas, ka tas ir kaut kas veselīgs, taču, ne vienmēr tā ir. Pat, ja tas ir marķēts kā vegānu ēdiens, ir tikpat svarīgi apskatīt sastāvdaļu sarakstu un uzturvērtības informāciju, lai redzētu, cik daudz tauku, cukura un sāls tas satur. Kokosriekstu eļļa ir viena no populārākajiem produktiem vegānu uzturā, tomēr tā satur ļoti daudz piesātinātos taukus. Tāpēc pożyczki z komornikiem, faktiski, šo eļļu vajadzētu izmantot ļoti nelielos daudzumos.

Bezmaksas atpūtas un izklaides iespējas Latvijā

Ikkatrs ik pa reizei vēlas kārtīgi atpūsties un izklaidēties. Diemžēl laba un interesanta atpūta lielākoties izmaksā diezgan dārgi. Gandrīz vienmēr dažādās izklaides vietās un pasākumos ir jāmaksā augstas ieejas maksas, bez tam jārēķinās arī ar dažādiem papildus izdevumiem, kā piemēram, izdevumi par transportu u.c greitieji kreditai. Tomēr ir arī vairākas atpūtas vietas un pasākumi, kurus iespējams apmeklēt pilnīgi bez maksas. Šeit būs dažas no bezmaksas atpūtas iespējām Latvijā.

Latvijā ir vairāki atpūtas parki, kuros iespējams gan nodoties dažādām aktivitātēm, gan mierīgi pavadīt savu brīvo laiku. Viena no šādām vietām ir atpūtas parks Lucavsalā. Tajā ir pieejami gan rotaļu laukumi bērniem, gan piknika vietas, gan pludmale, gan dažādas citas atpūtas iespējas dažāda vecuma cilvēkiem. Arī Mežaparkā ir pieejams līdzīgas atpūtas iespējas, turklāt tur arī reizēm notiek bezmaksas koncerti un citi pasākumi. Vēl viena piemērota vieta atpūtai ir Promenāde Ķengaragā, kur ir līdzīgs atpūtas iespēju klāsts. Protams, arī citās pilsētās ir parki un atpūtas vietas, kur iespējams lieliski pavadīt savu brīvo laiku.

Tiem, kas vēlas darīt ko interesantāku un gūt izglītojošu pieredzi, mēs ieteiktu apmeklēt dažādus muzejus, kuros ir bezmaksas ieeja. Piemēram, Vecrīgā, Pulvertornī bez maksas iespējas apskatīt Kara muzeju. Latvijas Dabas muzeju ir iespējams bez maksas apskatīt katru ceturtdienu vei arī pusstundu pirms muzeja slēgšanas katru darba dienu. Vēl arī Kinomuzejs apmeklētājiem ir atvērts pilnīgi bez maksas. Daudzi pašvaldību muzeji, vidējās un mazās pilsētās arī piedāvā apskatīt izstādes un ekspozīcijas pilnīgi par brīvu. Šāda veida atpūta būs nevien izklaidējoša un interesanta, bet arī ļoti noderīga.

Tiem, kuriem patīk aktīvāka atpūta, piemērotas būs dažādas dabas takas un skatu torņi. Tās Latvijā ir ļoti daudz un dažādas. Latvijas Valts mežos vien ir ierīkotas ap 400 atpūtas vietām un 50 dabas takām, bet arī pašvaldību un privātajos mežos ir pieejams neskaitāmas vietas, kur pavadīt brīvo laiku. Ziemā daudzas no šīm takām ir iespējams izmantot arī kā distanču slēpošanas trases, tā ka atpūsties pie dabas ir iespējams visu cauru gadu.

Arī pasākumus iespējams apmeklēt bez maksas visu cauru gadu, ja rūpīgi sekojat līdzi dažādām aktualitātēm un interesējaties par gaidāmajiem pasākumiem. Vieni no populārākajiem bezmaksas pasākumiem ir pilsētu svētki. Tie gan katrā pilsētā norisinās vien reizi gadā, toties pasākuma programmas parasti ir iespaidīgas. Ir pieejams ne vien dažādas aktivitātes un spēles, bet pat bezmaksas koncerti un balles. Katrā pilsētā šie svētki norisinās citos datumos, tā ka gandrīz katru nedēļas nogali vasarās ir iespējams doties uz bezmaksas pasākumiem. Informāciju par pasākumu norises laikiem un programmu iespējams atrast pašvaldību mājaslapās.

Arī Muzeju naktis ir lielisks bezmaksas pasākums, kas norisinās katru gadu pirma paskola nemokamai. Muzeju naktis gan visās pilsētās notiek vienā un tajā pašā laikā, tāpēc apmeklētājiem ir jāizvēlas, kur doties, bet šis noteikti ir ļoti interesants un apmeklēšanas vērts pasākums. Pirmkārt, šajā naktī ir iespējams bez maksas apmeklēt gandrīz visus muzejus, otrkārt, ir iespējams piedalīties dažādās aktivitātēs, ko šie muzeji organizē un treškārt ir iespējams apmeklēt koncertus un šovus.

Šīs, protams, nav vienīgās bezmaksas izklaides iespējas Latvijā, bet gan tikai neliels ieskats plašajā atpūtas iespēju klāstā. Arī pilnībā bez naudas vai par ļoti nelielām summām Latvijā ir iespējams kārtīgi atpūsties un izklaidēties gan dažādās pastāvīgās atpūtas vietās, gan dažādos pasākumos, kas tiek rīkoti samērā bieži. Naudas trūkumam nevajadzētu būt iemeslam, lai pilnībā atteiktos no jebkādas atpūtas un izklaidēm.